QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

Quyền riêng tư và bảo mật thông tin của quý khách rất quan trọng đối với chúng tôi. AdenZ Travel tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của tất cả người sử dụng, không phân biệt người sử dụng có đăng ký bất cứ dịch vụ nào của chúng tôi hay chỉ là khách ghé thăm để tham khảo thông tin. Chúng tôi chỉ thu thập các thông tin cá nhân nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ một cách hiệu qủa hơn tới người sử dụng và cam kết không phát tán, phân phối các thông tin cá nhân của người sử dụng bởi bất cứ lý do nào.

Xin lưu ý rằng, ngoài các thông tin về nhân thân (như tên, số CMND, số căn cước, số hộ chiếu, số điện thoại, địa chỉ cư trú, địa chỉ email và tên tài khoản các phần mềm thông tin liên lạc trực tuyến) thì bất cứ thông tin nào khác được người sử dụng đăng tải trên trang web sẽ trở thành những thông tin chung và không được coi là những thông tin có thể nhận dạng cá nhân chịu sự điều chỉnh của những Qui định về quyền riêng tư này.

CÁCH THỨC VÀ NHỮNG THÔNG TIN MÀ ADENZ TRAVEL THU THẬP

Những thông tin do người sử dụng cung cấp

Người sử dụng cung cấp một số thông tin có thể được coi là những thông tin có thể nhận dạng cá nhân (như tên, số CMND, số căn cước, số hộ chiếu, số điện thoại, địa chỉ cư trú, địa chỉ email và tên tài khoản các phần mềm thông tin liên lạc trực tuyến) cho AtoZ Travel khi người sử dụng sử dụng một số tính năng của trang web như: đăng ký dịch vụ, đăng tải thông tin, tham gia mục góp ý, bình luận của một dịch vụ nào đó, tham gia các cuộc thi, trả lời phiếu điều tra hoặc đăng ký nhận thư.

Tập tin Cookie

Khi người sử dụng ghé thăm trang web AdenZ Travel, chúng tôi có thể sẽ gửi một hoặc một số các tập tin cookie (một tệp tin chứa một số lượng nhỏ dữ liệu mã hoá) tới máy tính của người sử dụng, nhằm giúp chúng tôi có thể nhận biết được các nội dung mà người sử dụng quan tâm trên trang web. AdenZ Travel có thể sử dụng cả những tập tin “session cookie” và tập tin “persistent cookie”. Một tập tin “persistent cookie” sẽ vẫn lưu lại trong máy của người sử dụng khi người sử dụng đóng trình duyệt đó. Tập tin “persistent cookie” được sử dụng để giúp người sử dụng dễ dàng hơn cho việc truy cập trang web lần sau. Người sử dụng hoàn toàn có thể xoá các tập tin “persistnet cookie” theo như những hướng dẫn riêng của từng loại trình duyệt web mà người sử dụng đang dùng. Một tập tin “session cookie” là một file tạm thời và sẽ tự xoá khi người sử dụng đóng trình duyệt. Người sử dụng có thể điều chỉnh lại trình duyệt web của mình để từ chối nhận tất cả các tập tin cookie hoặc cho phép khi nào thì tập tin cookie có thế được gửi. Tuy nhiên, người sử dụng có thể sẽ không sử dụng được một vài tính năng của AdenZ Travel nếu người sử dụng từ chối nhận tất cả các tập tin cookie.

CÁCH THỨC ADENZ TRAVEL SỬ DỤNG THÔNG TIN

Nếu người sử dụng đăng ký các thông tin có thể nhận dạng cá nhân cho chúng tôi trên trang web của AdenZ Travel, sau đó chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin này của người sử dụng để tiến hành: liên lạc để phục vụ, duy trì và cung cấp cho người sử dụng những các tính năng của AdenZ Travel.

Bất kỳ thông tin có thể nhận dạng cá nhân hoặc thông tin nào mà người sử dụng đồng ý tự nguyện công bố rộng rãi trên mạng sẽ được mọi người sử dụng. Bất kỳ thông tin nào được đăng tải lên trang web của AdenZ Travel có thể được phân phối lại qua mạng và những kênh truyền thông khác, và cộng đồng người sử dụng có thể theo dõi được chúng.

Chúng tôi sẽ không sử dụng địa chỉ email hoặc những thông tin có thể nhận dạng cá nhân của người sử dụng vì mục đích thương mại hoặc quảng cáo mà chưa được sự đồng ý của người sử dụng. Tuy nhiên chúng tôi có thể sẽ sử dụng địa chỉ email của người sử dụng vào những mục đích quản trị mạng hoặc những mục đích phi quảng cáo khác (như thông báo cho người sử dụng những thay đổi lớn trên trang web của AdenZ Travel hoặc các dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng tôi).

Chúng tôi sử dụng cả những thông tin có thể nhận dạng cá nhân hoặc những thông tin không thể nhận dạng cá nhân (tập tin Cookie, địa chỉ IP, loại trình duyệt, clickstream data v.v) nhằm phát triển AdenZ Travel và cung cấp giao diện, chức năng, dịch vụ lưu trữ, kiểm tra và phân tích thói quen và xu hướng của người sử dụng nhằm đưa ra các dịch vụ và tiện ích phục vụ khách hàng tốt hơn.

KHI NÀO ADENZ TRAVEL TIẾT LỘ NHỮNG THÔNG TIN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Chúng tôi cung cấp các thông tin có thể nhận dạng cá nhân và các thông tin không thể nhận dạng cá nhân cho các công ty con, các chi nhánh, các nhân viên của chúng tôi nhằm xử lý các thông tin đó theo sự uỷ quyền của chúng tôi nhằm phục vụ người sử dụng tốt hơn. Chúng tôi cũng yêu cầu các bên đó khi nhận và xử lý các thông tin phải tuân thủ theo các qui định về sự riêng tư này, và chúng tôi cũng nỗ lực một cách hợp lý để hạn chế việc họ sử dụng những thông tin này, đồng thời yêu cầu họ có ý thức giữ bí mật cũng như áp dụng các biện pháp bảo mật cần thiết.

Chúng tôi sẽ không chia sẻ hay bán những thông tin có thể nhận dạng cá nhân của người sử dụng (như tên và địa chỉ email) với người khác, bên thứ ba là các công ty vì mục đích thương mại hoặc quảng cáo mà chưa được sự chấp thuận của người sử dụng.

Chúng tôi có thể sẽ phải tiết lộ thông tin có thể nhận dạng cá nhân hoặc những thông tin không thể nhận dạng cá nhân của người sử dụng trong trường hợp pháp luật yêu cầu, hoặc với sự tin tưởng rằng việc cung cấp các thông tin như vậy tuân theo các qui định của toà án hoặc luật pháp Việt Nam.

AdenZ Travel cũng giữ quyền tiết lộ những thông tin có thể nhận dạng và các thông tin không thể nhận dạng của người sử dụng trong trường hợp AdenZ Travel tin tưởng rằng điều đó là cần thiết chiếu theo các qui định sử dụng của chúng tôi, để kiểm tra và bảo vệ trang web của chúng tôi, để bảo vệ AdenZ Travel trước bất kỳ khiếu kiện của bên thứ ba nào, để giúp đỡ các cơ quan pháp luật bảo vệ an ninh, và để bảo vệ các quyền về sở hữu trí tuệ, bản quyền, hoặc đảm bảo sự an toàn cho các nhân viên của chúng tôi, người sử dụng hoặc những người có liên quan khác.

SỰ LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Tất nhiên, người sử dụng có quyền từ chối cung cấp các thông tin có thể nhận dạng cá nhân cho AdenZ Travel. Trong trường hợp này, người sử dụng sẽ không thể sử dụng một số dịch vụ của AtoZ Travel. Xin hãy chú ý rằng các thông tin do người sử dụng đã đăng tải trên trang AdenZ Travel sẽ không thể xoá và chúng sẽ được điều chỉnh bởi các Quy định sử dụng của chúng tôi.

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI VỀ VẤN ĐỀ BẢO MẬT

AdenZ Travel luôn sử dụng hệ thống quản lý và kỹ thuật để bảo vệ tính nguyên vẹn và bảo mật đối với các thông tin của người sử dụng. Khi chúng tôi nhận được các thông tin do người sử dụng cung cấp, AdenZ Travel sẽ có những nỗ lực hợp lý để bảo mật những thông tin đó trong hệ thống của chúng tôi. Tuy nhiên, xin hãy chú ý rằng đó không phải là một sự đảm bảo rằng các thông tin đó không bị truy nhập, tiết lộ, sửa đổi hoặc phá huỷ bởi các lỗ hổng của hệ thống bảo mật. Và người sử dụng cam kết sẽ tự chịu rủi ro trong những trường hợp như vậy.

Nếu AdenZ Travel biết có lỗ hổng trong hệ thống bảo mật, chúng tôi sẽ cố gắng gửi bản thông báo qua thư điện tử cho người sử dụng để người sử dụng có những biện pháp bảo vệ thích hợp. AdenZ Travel cũng có thể đăng các thông báo này trên trang web của AdenZ Travel

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI VỀ SỰ RIÊNG TƯ CỦA TRẺ EM

Chúng tôi đặc biệt coi trọng vấn đề bảo vệ sự riêng tư của trẻ em. Chính vì lý do này mà AdenZ Travel không có ý định thu thập hoặc giữ các thông tin nhận dạng cá nhân hoặc thông tin không nhận dạng cá nhân của những em dưới 15 tuổi trên trang web, và chúng tôi cũng không cung cấp dịch vụ cho các em dưới 15 tuổi ngoại trừ có sự đồng ý của những người giám hộ theo qui định của pháp luật.

Nếu người sử dụng dưới 15 tuổi, xin hãy vui lòng KHÔNG sử dụng hoặc truy cập trang web. Nếu AdenZ Travel biết được các thông tin nhận dạng cá nhân của những người dưới 15 tuổi trên trang web, chúng tôi sẽ sử dụng những biện pháp thích hợp để xoá những thông tin này.

CHÚ Ý ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG TRÊN PHẠM VI QUỐC TẾ

Trang web AdenZ Travel dự định hướng tới đối tượng người sử dụng Việt Nam và áp dụng pháp luật nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nếu người sử dụng truy cập trang web từ một nơi khác ngoài lãnh thổ Việt Nam, xin hãy chú ý rằng việc người sử dụng tiếp tục sử dụng trang web AdenZ Travel là căn cứ cho việc người sử dụng đã hoàn toàn đồng ý với việc cung cấp những thông tin cá nhân của người sử dụng cho chúng tôi. Và mọi vấn đề liên quan khác sẽ được giải quyết theo pháp luật nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hiện hành.

CÁCH THỨC NGƯỜI SỬ DỤNG CÓ THỂ CHỈNH SỬA VÀ TIẾP CẬN DỮ LIỆU CỦA MÌNH

Nguời sử dụng có thể yêu cầu AdenZ Travel cung cấp và chỉnh sửa các dữ liệu cá nhân liên quan đến mình thông qua các công cụ trên hệ thống của chúng tôi, hoặc gửi yêu cầu tới địa chỉ email của chúng tôi từ email đã đăng ký để được cung cấp và chỉnh sửa dữ liệu của mình.

ĐỊA CHỈ THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN

ADENZ TRAVEL VIETNAM

Địa chỉ: 18 Hoa Trà, P. 7, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 28 38476888

Email: cskh@atoztravel.vn

TRƯỜNG HỢP LIÊN KẾT, BÁN HOẶC THAY ĐỔI QUẢN LÝ

Trong trường hợp AdenZ Travel liên kết, bán hoặc thay đổi quản lý với một hay nhiều bên thứ ba, chúng tôi sẽ giữ quyền chuyển nhượng những thông tin mà chúng tôi thu thập được từ người sử dụng như là một phần của sự liên kết, bán, hoặc thay đổi trong quản lý khác. Các bên nhận chuyển nhượng thông tin này sẽ áp dụng các chính sách bảo mật và quyền riêng tư như những qui định của chúng tôi. Nếu không, họ sẽ phải thông báo chính sách mới tới quý khách được biết.

 

Hotline
Hotline:
top