Tour du lịch Châu Mỹ

LAS-VEGAS
Tour Mỹ bờ Tây 8N7Đ
Los Angeles - Đại lộ HOLLYWOOD - Thương xá PHƯỚC LỘC THỌ - Phim trường UNIVERSAL - HOOVER DAM

38.000.000 VNĐ

-----------------------------------